2013. szeptember 10., kedd

Indukált pluripotens őssejtek és a bennük rejlő lehetőségek


Az indukált pluripotens őssejteket (iPS sejtek) mesterségesen hozzák létre szomatikus sejtekből. Az iPS sejtek hasonló tulajdonságokkal bírnak, mint az embrionális őssejtek.

Az első indukált pluripotens őssejteket egér sejtekből hozták létre 2006-ban, majd egy évvel később humán sejtekből is sikerült indukált pluripotens őssejteket létrehozni. A kísérlet sorozatot Shinya Yamanaka és kutatócsoportja végezte, amiért később Yamanaka 2012-ben Nobel díjat kapott.
A testi sejtek átprogramozása során ún. transzkripciós faktorokat (Oct4, Sox2, Klf4 és c-Myc) juttatnak kívülről a sejtekbe, amely a sejteket átvezeti a pluripotens állapotba. Így keletkezik az iPS sejt, amelyből bármilyen szomatikus sejt differenciáltatható.
Az iPS sejtek létrehozásához szükséges gének bejuttatására először retrovírusokat használtak, majd később számos olyan eljárást dolgoztak ki, amelyben nincs szükség vírusra a gének bejuttatásra.
A iPS sejtek eltüntetik azokat az etikai aggályokat és kérdéseket, amelyek humán embrió felhasználása során felmerülnek. Az iPS sejtek a jövőben lehetőséget teremthetnek saját immunológiai reakciót ki nem váltó sejtek alkalmazására és több olyan szövetterápiás megoldások jelenhetnek meg, amelyek segítségével kiküszöbölhetővé válik egyes veleszületett genetikai rendellenességek orvoslása. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az iPS sejtek a szervezetbe transzplantálva gyorsan növekedő daganatokat hozhatnak létre.
Az iPSCs egy új utat nyitottak az őssejt kutatás területén, mivel megoldást nyújthatnak az embrionális őssejtek korlátainak leküzdésére, és sejtterápiás megoldások eszközei lehetnek a központi idegrendszeri sérüléseket követő regeneráció előmozdításában.

A következő alkalommal az iPS sejtek kísérletes gerincvelői sérülés modellben való alkalmazásáról írok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése