2013. augusztus 23., péntek

Miért nem történik regeneráció gerincvelő-sérülést követően?


A gerincvelő a központi idegrendszer része. Összeköttetést biztosít az agy és az általa irányított periféria (vázizmok, zsigerek) között. Rengeteg idegsejt (szürkeállomány) és számos fel- és leszálló pálya található benne (fehérállomány), A fel- és leszálló pályákat idegrostok alkotják, amelyek
jól elkülöníthető kötegekben haladnak. Minden egyes köteg meghatározott feladattal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a megfelelő vázizom és vegetatív funkciók működéséhez.
A gerincvelői sérülések során az idegsejtek és a pályák olyan mértékben károsodhatnak, hogy bénulás lép fel a sérülés szintje alatt. A bénulás mértéke függ a sérülés kiterjedésétől, illetve a gerincvelői szint magasságától. Nyaki szakaszon történő sérülések teljes bénulást eredményezhetnek, míg az ágyéki szinten bekövetkező sérülés az alsó végtagok bénulásához vezethet.

A gerincvelőben található gliasejtek és szerepük
A központi idegrendszerben nem csak idegsejtek, hanem gliasejtek (asztociták, mikroglia sejtek) is találhatóak.
Asztrociták szerepe:
 • azonosításuk GFAP immunhisztokémiával
 • optimális pH fenntartása
 • Na+ és Ca+ szintjének szabályozása az extracelluláris térben
 • glutamát szint szabályozása a szinaptikus résben
 • Vér-agy gát felépítése
Mikroglia szerepe:
 • mezoderma eredetű sejtek
 • intakt idegrendszerben rövid, vékony nyúlványaikat folyamatosan kiterjesztik és visszahúzzák
 • az embriogenezis során fagocitálják az apoptotikus sejteket
 • szabályozzák a neurogenezist a subventricularis zónában és a gyrus dentatusban

A sérülést követően elveszett funkciók miért nem térnek vissza?
Az elsődleges sérülést fizikai behatás okozza, amely a gerincvelő szürkeállományának és fehérállományának sérüléséhez vezet. Ezt követően a sérült területen aktivált mikroglia sejtek, makrofágok jelennek meg és az elpusztult sejtek maradványait fagocitálják. Ez szükséges, ahhoz, hogy a regeneráció meg tudjon indulni a sérülést követően. Azonban még sem történik meg a regeneráció, mert a mikroglia sejtek, a makrofágok és a reaktív asztrociták számos olyan gátló faktort is termelnek, mely nem kedvez a regenerációnak. Ezek a negatív hatások vezetnek a másodlagos sérüléshez, amelynek eredményeként a kialakul a károsodott terület tényleges nagysága.

Asztrociták szerepe a sérülést követően:
 • ephrinek, chondroitin sulfate termelése (gátló hatás)
 • gliális hegszövet kialakítása (gátló hatás)
 • neurotrofikus faktorok termelése (regenerációt előmozdító hatás)

Mikroglia szerep a sérülést követeően:
 • amöboid formát vesznek fel
 • chemokineket és citokineket expresszálnak (gátló hatás)
 • osztódnak
 • MHC antigéneket fejeznek ki a felszínükön
 • synaptic stripping(gátló vagy regenerációt előmozdító hatás)
 • neurotrofikus faktorok termelése (regenerációt serkentőhatás)

Ephrinek, chondroitin sulfate, chemokinek és egyébb citokinek teremelése gátolja a regenerációt. A gliális hegszövet szintén negatívan befolyásolja a regenerációt, mert a regenerálódó axonok nem képesek ezen a hegszöveten áthatolni. Még akkor sem, ha neurotrofikus faktorok is felszabadulnak, amelyek pozitívan hatnak regenerációra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése