2014. május 29., csütörtök

Az idegi őssejtek integrálódásának újra értékelése súlyos gerincvelő-sérülést követően

Mark Tuszynskinak és mtsi-nak a Cell című folyóiratban megjelent cikkében (márciusi blogbejegyzés) bemutatott kísérletek fontosnak ítélt részeit megismételte Oswald Steward kutatócsoportja. A kísérlet megismétléséhez elhívták Paul Lu-t is, aki a műtéteket végezte és a Cell cikk első szerzője.
Felnőtt patkányok thorakális 3 (Th3) szegmentumát átvágták és 2 héttel később idegi őssejteket fibrin mátrix-szal és növekedési faktorokkal keverve a sérült szegmentumba transzplantáltak. Kontroll állatok esetében csak a Th3 gerincvelői szegmentumot vágták át. Ezt követően hetente vizsgálták a hátsó végtagok funkcióját. Kilenc héttel a sértést követően megvizsgálták a leszálló pályák regenerációját és a transzplantált sejtek (graft) integrálódását. Legtöbb esetben a grafton belül egy rés volt megfigyelhető, amely elválasztotta a graft rosztrális és kaudális részét egymástól. Egyes esetekben a rést hegszövet töltötte ki. A morfológiai vizsgálatok nem mutattak olyan nagymértékű axon kinövést a graftból, mint Tuszynskiék munkájában. Továbbá nem detektáltak jelentős graft innervációt a gazdaszövetből. A transzplantált és a kontroll csoportok funkcionális tesztjei között mért értékek között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. Ezekből az eredményekből Steward és mtsi. azt a következtetést vonták le, hogy erőteljes axon kinövés nem jellmezi a graftot és a transzplantált sejtek nem képeznek hídat a sértett szegmentum rostralis és caudalis végei között, mint ahogy azt Tuszynskiék bemutatják a Cell-ben megjelent cikkükben.

Exp Neurol. 2014 Apr 18. pii: S0014-4886(14)00110-1. doi: 10.1016/j.expneurol.2014.04.008. [Epub ahead of print]

A re-assessment of long distance growth and connectivity of neural stem cells after severe spinal cord injury.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése